مدیریت منابع اطلاعات

( IRM )

 

نویسنده : هوشنگ مومنی

ناشر: انتشارات ستاره سپهر

سال چاپ : 1372

 

فهرست مطالب